CV

Examina

1997                    FD Konstvetenskap vid Göteborgs universitet.

Anställningar

2010-                   Professor vid Stockholms universitet.

2009-2010           Professor vid Högskolan på Gotland.

2008-                   Forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum.

2005-2006           Guest Professor, University of Minnesota.

2001-2003           Guest Researcher, University of Kansas.

1999-2009           Lektor vid Högskolan på Gotland.

1998-1999           Vikarierande lektor i konstvetenskap, Stockholms universitet.

1997-1999           Forskare vid Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (inom utredningen Sektorsforskning inom kulturområdet).

Arrangör av vetenskapliga konferenser

2014                    NORDIK X, Stockholms universitet.

2009                    Mind & Matter, NORDIK Jyväskylä.

2009                    KONST/POLITIK, Göteborgs konstmuseum.

2009                    Hängda & utställda, Göteborgs konstmuseum.

1999                    Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur, Stockholms universitet.

Uppdrag som fakultetsopponent

2008                    Susanne Rajka, ”Billedkunstneren Inghild Karlsens multimedieprosjekter 1979-1999”, dr. philos-graden, Universitetet i Bergen.

2007                    Fred Andersson, Elis Eriksson. Ting och Tecken, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet.

2006                    Anne Banér, Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894-1924, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

2005                    Martin Sundberg: Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet.

2003                    Margaretha Tillberg, Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin’s Russia 1932, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

2000                    Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Uppdrag som slutopponent

2010-                   Ludwig Qvarnström

Ledamot av betygskommittéer

2016                    Åsa Bharathi Larsson, Colonizing Fever. Race ad Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden, Uppsala universitet.

2013                    Eva Aggeklint, “Bridal Couples” On Hybridity in Conceptual Chinese Photography 1995-2009, Stockholms universitet.

2011                    Hynek Pallas, Vithet i svensk spelfilm 1989-2010, Filmvetenskapliga insitutionen, Stockholms universitet.

2011                    Mari Ferring, Den levande väggen. Färg och arkitektur i svenskt 1970-tal, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

2010                    Annika Öhrner, Barbro Östlihn & New York. Konstens rum och möjligheter, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

2007                    Henrik Gustafsson, Out of Site. Landscape and Cultural Reflexivity in New Hollywood Cinema 1969-1974, Filmvetenskapliga insitutionen, Stockholms universitet.

Styrelser, vetenskapliga råd etc

2015-                   Statens museum for Kunst, vetenskapliga råd

2015-2017           Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola

2010-                   Moderna Museets vetenskapliga råd

2010-2014           Styrelsen för Modevetenskap, Stockholms universitet

2009-                   Konsthistoriska sällskapets styrelse.

2008-2010           Ledningsgruppen för Göteborgs konstmuseum.

2006-2014           NORDIK:s styrelse. Från 2011 ordförande.

Handledare av doktorsavhandlingar

  • 2017 Elin Andersson
  • 2015 Elin Manker.
  • 2012-2016 David Rynell Åhlén, Samtida konst på bästa sändningstid. Konst och television 1956-1969.
  • 2011-2016 Elisa Rossholm, I väntan på hufvudpersonen. Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900.
  • 2010-2015 Johan Linder, Den lokala profilen. Person, plats och kulturarv.
  • 2013-2015 Karolina Uggla, Konst och kartläggning kring 1970.