CV

Examina

1997                    FD Konstvetenskap vid Göteborgs universitet.

Anställningar och tjänster

2019-2020           Guest Researcher University of California Santa Cruz.

2010-                   Professor vid Stockholms universitet.

2009-2010           Professor vid Högskolan på Gotland.

2008-                   Forskningsledare vid Göteborgs konstmuseum.

2005-2006           Guest Professor, University of Minnesota.

2001-2003           Guest Researcher, University of Kansas.

1999-2009           Lektor vid Högskolan på Gotland.

1998-1999           Vikarierande lektor i konstvetenskap, Stockholms universitet.

1997-1999           Forskare vid Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (inom utredningen Sektorsforskning inom kulturområdet).

Arrangör av vetenskapliga konferenser

2014                    NORDIK X, Stockholms universitet.

2009                    Mind & Matter, NORDIK Jyväskylä.

2009                    KONST/POLITIK, Göteborgs konstmuseum.

2009                    Hängda & utställda, Göteborgs konstmuseum.

1999                    Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur, Stockholms universitet.

Uppdrag som fakultetsopponent

2008                    Susanne Rajka, ”Billedkunstneren Inghild Karlsens multimedieprosjekter 1979-1999”, dr. philos-graden, Universitetet i Bergen.

2007                    Fred Andersson, Elis Eriksson. Ting och Tecken, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet.

2006                    Anne Banér, Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894-1924, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

2005                    Martin Sundberg: Tillvaratagna effekter. Om Jan Håfströms konstnärskap och konstnärsroll, Institutionen för konst- och musikvetenskap, Lunds universitet.

2003                    Margaretha Tillberg, Coloured Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin’s Russia 1932, Konstvetenskapliga institutionen,
Stockholms universitet.

2000                    Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker, Konstvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet.

Uppdrag som slutopponent, deltidsgranskare etc

2016                   Tintin Hodén, Motsättningarnas museum. Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013, Linköpings universitet.

2010                   Ludwig Qvarnström, Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri. Historia, reception, historiografi, Uppsala universitet.

Ledamot av betygskommittéer

2018                    Eva-Lena Bergström, Nationalmuseum i offentlighetens ljus. Framväxten av tillfälliga utställningar 1866-1966, Umeå universitet.

2017                    Natalie Snoyman, ”In to stay”. Selling three-strip technicolor and fashion in the 1930s and 1940s, Stockholms universitet.

2017                    Britta Zetterström Geschwind, Publika museirum. Materialiseringar av publika ideal på Statens historiska museum 1943-2013, Stockholms universitet (suppleant).

2016                    Åsa Bharathi Larsson, Colonizing Fever. Race ad Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden, Uppsala universitet.

2013                    Eva Aggeklint, “Bridal Couples” On Hybridity in Conceptual Chinese Photography 1995-2009, Stockholms universitet.

2011                    Hynek Pallas, Vithet i svensk spelfilm 1989-2010, Filmvetenskapliga insitutionen, Stockholms universitet.

2011                    Mari Ferring, Den levande väggen. Färg och arkitektur i svenskt 1970-tal, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH.

2010                    Annika Öhrner, Barbro Östlihn & New York. Konstens rum och möjligheter, Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

2007                    Henrik Gustafsson, Out of Site. Landscape and Cultural Reflexivity in New Hollywood Cinema 1969-1974, Filmvetenskapliga insitutionen, Stockholms universitet.

Styrelser, vetenskapliga råd etc

2021-                   Vetenskapsrådet, beredningsgrupp HS-A.

2015-                   Statens museum for Kunst, vetenskapliga råd

2015-2017           Biblioteksrådet vid Mälardalens högskola

2010-                   Moderna Museets vetenskapliga råd

2010-2014           Styrelsen för Modevetenskap, Stockholms universitet

2009- 2018          Konsthistoriska sällskapets styrelse.

2008-2010           Ledningsgruppen för Göteborgs konstmuseum.

2006-2014           NORDIK:s styrelse. Ordförande 2011-2014.

Handledare av doktorsavhandlingar

  • 2017          Elin Andersson
  • 2015-2019 Elin Manker, Förlagd form. Designkritik och designpraktik i Sverige 1860–1890.
  • 2012-2016 David Rynell Åhlén, Samtida konst på bästa sändningstid. Konst och television 1956-1969.
  • 2011-2016 Elisa Rossholm, I väntan på hufvudpersonen. Identitet och identifikation i svensk skämtbild 1870-1900.
  • 2010-2015 Johan Linder, Den lokala profilen. Person, plats och kulturarv.
  • 2013-2015 Karolina Uggla, Konst och kartläggning kring 1970.