Pågående forskning

Skånemåleri (Ystad konstmuseum 2023)

I samband med en kommande utställning arbetar jag med ett projekt om skånskt landskapsmåleri.

Visuell rasgrammatik (ofinansierat)

Projektet undersöker svensk visuell rasgrammatik ur ett historiskt perspektiv samt i relation till visuell rasgrammatik i andra länder.

Arkitektur och demokrati (ofinansierat)

Hur förhåller sig utformningen av byggda miljöer till föreställningar om den demokratiska människan? Hur ser en demokratisk plats ut? Det är två av forskningsfrågorna i detta projekt som rör sig mellan Europa (främst, men inte enbart Sverige) och USA.
Hittills publicerat:
”Demokratins torg”, red. Anders Burman och Shamal Kaveh, Södertörn university 2020. PDF
”Skanstorget och hotet mot det gemensamma”, red. Claes Caldenby 2020.

Liggmöblers teknik, etik och estetik (ofinansierat)

Varför så få böcker om sängar och så många om stolar? Det är utgångspunkten för detta projekt som handlar om den moderna tidens olika liggmöbler, deras estetik, etik och teknik.

Nils Nilsson – verk (ofininansierat)

Sedan disputationen 1997 har jag fortsatt att katalogisera verk av Nils Nilsson (1901-1949). Delar av denna omfattande katalog, som i nuläget omfattar cirka 2 100 verk planeras att i framtiden publiceras i bokform.