Publikationer

Monografier

Laddade bilder. Samtida svenska dispyter om rasistiska stereotyper, Gidlunds 2023.

Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik, Studentlitteratur 2021.

Postdemokratisk kultur, Gidlunds förlag 2018.

Medelvägens estetik. Sverigebilder i USA, del 1-2, Gidlunds förlag 2008. PDF del 1 del 2

Nils Nilsson, 1901-1949, Göteborgs Konstmuseum och Prins Eugens Waldemarsudde 2001.

Nils Nilsson, diss. Göteborg, 1997. PDF

Antologier (redaktör)

Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red.Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2014. PDF

Skiascope 5: Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum/Received and Rejected. The history of Collections at the Gothenburg Museum of Art, red.Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2012.

Skiascope 4: Konstpedagogik/Art Education, red.Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2011.

Kulturpolitisk forskning 3: Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar, red.Anna Tellgren & Jeff Werner,

Perspektiv på samtiden/Samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya milleniets konst och visuella kultur, Stockholm 2002, red. Kathryn Boyer, Hans Hayden, Anna Tellgren och Jeff Werner.

Skiascope:3. Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet /A Disaarranged Playing Board. Art in Gothenburg during the 1980s and 1990s, red.Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborg 2010.

Skiascope:2. Upp med rullgardinerna. Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet / Open the Shades! Art in Gothenburg During the 1960s and 1970s, red.Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborg 2009.

Skiascope:1. Hängda och utställda – Om hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum / Permanent Hanings – Temporary Exhibitions. On the History of Collection Display and Exhibitions at Göteborg Museum of Art, red.Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborg 2009.

Det skapande jaget: konsthistoriska texter tillägnade Maj-Brit Wadell, red. Irja Bergström, Anders Nodin, Lars Stackell och Jeff Werner, Göteborg 1996.

Essäer i antologier

 • ”The return of Waldemar Sjölander”, Wonderful Colour. Gothenburg Colourism in a New Light, Ed. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseum 2023.
 • ”Waldemar Sjölander – Återkomsten”, Den underbara färgen. Göteborgskolorismen i nytt ljus, red. Kristoffer Arvidsson, Göteborgs konstmuseum 2023.
 • ”En hockeyindians uppgår och fall”, Sveriges avrasifiering: Svenska uppfattningar om ras och rasism under efterkrigstiden, red. Tobias Hübinette & Peter Wikström, Karlstad: Kriterium 2023. PDF
 • Medborgarhuset, Stockholm konst 2022.
 • ”Ingens tax”, Bilder av ras i svensk visuell kultur, red. Åsa Bharathi Larsson, Kungl. Vitterhetsakademien 2022. PDF
 • ”Ett demokratiskt bygge på klipporna”, 10 byggnader som definierade 1940-talet, red. Dan Hallemar, Stockholm: Arkitektur 2021.
 • ”Trollen i oss alla”, Trollbunden. John Bauer och den magiska naturen, red. Carina Rech & Karin Sidén, Stockholm: Waldemarsudde 2020.
 • ”Skanstorget och hotet mot det gemensamma”, Våra drömmars Skanstorget, red Claes Caldenby, Skanstorgsgruppen Göteborg 2020. PDF
 • ”Demokratins torg”, Demokratin och det politiska. Essäer om samtidens politiska tillstånd, red. Anders Burman och Shamal Kaveh, Södertörn Studies in Intellectual and Cultural History 2, 2020. PDF
 • ”Den bildsatta historien”/”Illustrated History”, History Unfolds, red. Helene Larsson Pousette, Historiska Museet 2017.
 • ”Hudnära: Bildteknologins omedvetna”, Ras och vithet. Svenska rasrelationer i går och i dag, red. Tobias Hübinette, Studentlitteratur 2017.
 • ”’Jag stannar inte länge här… Om Olof Sager-Nelson och hans konst /’I won’t be here long… On Olof Sagern-Nelson’s life and art”, Anywhere Out of the World. Olof Sager-Nelson och hans samtid / Olof Sager-Nelson and his contemporaries, red/Ed Johan Sjöström, Göteborgs konstmuseum 2016.
 • ”Idrott och konst”, Antik och klassicism, Skriftserie utgiven av vänföreningarna för de svenska instituten i Athen och Rom, Rom 2016 (1995). PDF
 • ”Med ögon känsliga för vitt/Open Your Eyes to White”, Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red.Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2014. PDF
 • ”Antikvitt/Antiquity White”, Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red. Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2014. PDF
 • ”Blågula landskap/A Blue-and-yellow Landscape”, Skiascope 6: Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur/Blond and Blue-eyed. Whiteness, Swedishness, and Visual Culture, red.Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2014. PDF
 • ”The Advantages of Being Swedish: Volvo in America”, Scandinavian design: alternative histories, red. Kjetil Fallan, Oxford Berg, 2012.
 • ”Brodern som bestämde. Werner Lundqvist och Göteborgs konstmuseum/The Brother on the Board. Werner Lundqvist and the Gotehnburg Museum of Art”, Skiascope 5: Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum/Received and Rejected. The history of Collections at the Gothenburg Museum of Art, red.Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2012. PDF
 • ”Samlingar och samlande/Collections and Collecting”, Skiascope 5: Fådda och försmådda. Samlingarnas historia vid Göteborgs konstmuseum/Received and Rejected. The history of Collections at the Gothenburg Museum of Art, red.Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner. Göteborgs konstmuseum 2012. PDF
 • ”Fattigdomsbilder”, Fattigdom utan gränser, red.Hans Swärd & Lena Engelmark, Stockholm 2012.
 • “Regionalitet och representativitet på konstmuseer”, Forskning vid museer, Stockholm 2011, s. 153-169. (Red. Fredrik Svanberg)
 • ”Fyra museer och en magkänsla”, Kulturpolitisk forskning 3: Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra svenska konstmuseisamlingar, red.Anna Tellgren & Jeff Werner, Kulturrådet 2011, s. 9-25. PDF
 • ”Den egensinnige freskomålaren från Kullavik”, Torsten Billman. Bildmakaren, red. Dan Lennervald, ABF Norra Halland och Hallands konstmuseum 2011, s. 330-361.
 • ”Inledning”, Skiascope 4: Konstpedagogik/Art Education, red.Kristoffer Arvidsson & Jeff Werner, Göteborgs konstmuseum 2011.
 • “What was so Swedish about Swedish Modern Anyway?”, Mind and Matter – Selected papers of Nordik 2009 Conference for Art Historians, red. Johanna Vakkari, Helsinki 2010, s. 254-261.
 • “Upplevelse och vetenskap”, Det åskådliga och det bottenlösa. Tankar om konst och humaniora tillägnade Margareta Rossholm Lagerlöf, Eidos nr 22, Stockhom 2010, s. 204-211. PDF
 • ”What was so Swedish about Swedish Modern Anyway?”, Studies in Art History, volume 41: Mind and Matter – Selected Papers of Nordik 2009 Conference for Art Historians, Helsinki 2010, s. 254-261.
 • ”Postmodernismen stannade aldrig i Göteborg”/”Postmodernism never stopped at Gothenburg”, Skiascope:3. Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet /A Disaarranged Playing Board. Art in Gothenburg during the 1980s and 1990s, red. Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner, Göteborg 2010, s. 22-63. PDF
 • ”Introduktion till en omskakad spelplan” / ”Introduction to a Disarranged Playing Board”, tillsammans med Kristoffer Arvidsson, Skiascope:3. Omskakad spelplan. Konsten i Göteborg under 1980- och 1990-talet /A Disaarranged Playing Board. Art in Gothenburg during the 1980s and 1990s, red. Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner, Göteborg 2010, s. 12-21.
 • ”Det göteborgska målarkärret”/”Paths Trough a Gothenburg Quagmire”, Skiascope:2. Upp med rullgardinerna. Konsten i Göteborg under 1960- och 1970-talet / Open the Shades! Art in Gothenburg During the 1960s and 1970s, red. Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner, Göteborg 2009, s. 82-131. PDF
 • ”Nils Nilsson, individen och kollektivet”, Fram träder arbetaren. Arbetarkonst och industrisamhällets bilder i Norden, Stockholm 2009.
 • ”Inledning”/”Introduction”, Skiascope:1. Hängda och utställda – Om hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum / Permanent Hanings – Temporary Exhibitions. On the History of Collection Display and Exhibitions at Göteborg Museum of Art, red. Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner, Göteborg 2009, s. 14-21.
 • ”Häng dom högt” / ”Hang ’em High”, Skiascope:1. Hängda och utställda – Om hängningarnas och utställningarnas historia på Göteborgs konstmuseum / Permanent Hanings – Temporary Exhibitions. On the History of Collection Display and Exhibitions at Göteborg Museum of Art, red. Kristoffer Arvidsson och Jeff Werner, Göteborg 2009, s. 58-231. PDF
 • ”Fjärran speglingar. Moderna Museet i utländsk press”/”Reflections from Afar. Moderna Museet in the Foreign Press”, Historieboken / The History Book. The History of Moderna Museet 1958-2008, red. Anna Tellgren, Moderna Museet 2008, s. 329-344 (english ed. pp. 331-345). PDF
 • ”Målade mödrar och frånvarande fäder”, Bilder av en far, red. Nils Ramhöj, Göteborg 2006.
 • “Turnpikes and Blind Alleys; Modernism in the Perspective of the Provinces”, Utopia and Reality; Swedish Modernism 1900-1960, red. Cecilia Widenheim och Eva Rudberg, New York 2002.
 • “Svansviftningens estetik: modernismen ur provinsens perspektiv”, Utopi och verklighet: svensk modernism 1900-1960, red. Cecilia Widenheim och Eva Rudberg, Stockholm 2000.
 • ”Soutines sillar”, Det skapande jaget: konsthistoriska texter tillägnade Maj-Brit Wadell, red. Irja Bergström, Anders Nodin, Lars Stackell och Jeff Werner, Göteborg 1996.
 • ”Gudar och giganter”, Berliner luft: sex uppsatser i konstvetenskap, red. Maj-Brit Wadell, Göteborgs universitet, Konstvetenskapliga inst. skriftserie 3. Göteborg 1995.
 • ”Nils Nilsson som lärare och elev”, Valand från ritskola till konsthögskola, red. Irja Bergström, Göteborg 1991.

Artiklar i tidskrifter

 • ”Curman’s Skull: Scientific Racism and Art”, Konsthistorisk tidskrift/Journal of Art History 2018
 • ”Att bestämma över andras kroppar. Om den anatomisk undervisningen på Konstakademien i Stockholm under 1800-talet, och dess koppling till kraniologi och rasvetenskap, med utgångspunkt i August Malmströms porträtt av Carl Curman”, Röda Rummet, 2015: 3-4. PDF
 • ”Ralph Erskine’s special kind of arrogance: Erskine’s white Sweden”, Architectural Research Quarterly, 2014:4. PDF
 • ”Fred Andersson. Elis Eriksson. Ting och Tecken”, Konsthistorisk tidskrift, 2008:4.
 • ”Anne Banér. Uppkäftiga ungar och oförargliga barn. Barn i svensk skämtpress 1894-1924”, Konsthistorisk tidskrift, 2008:3.
 • ”Martin Sundberg. Tillvaratagna effekter: om Jan Håfströms konstnärsskap och konstnärsroll.”, Konsthistorisk tidskrift, 2006:3, s. 186-188.
 • ”Margareta Tillberg. Coloured.Universe and the Russian Avant-Garde. Matiushin on Colour Vision in Stalin’s Russia 1932”, Konsthistorisk tidskrift, 2004:4, s. 244 – 247.
 • “Håkan Nilsson, Clement Greenberg och hans kritiker”, Konsthistorisk tidskrift, 2001:4 s. 239-242.

Urval av övriga artiklar

 • Konstmuseet byggdes med hjälp av donationer”, Göteborgs-Posten, 2023-07-09.
 • ”The laboratory of the future” Arkitekturbiennalens klimatfokus övertygar inte, Svenska Dagbladet 2023-06-03.
 • Vart har karikatyrerna tagit vägen?, Svenska Dagbladet 2023-03-24.
 • ”Säg ja och inte kanske till ”Dansen” på Nya konst”, Sydsvenska Dagbladet 2022-11-29.
 • ”Vilja saknas till att rädda ’Dansen'”, Göteborgs-Posten 2022-11-12.
 • ”Skandal att låta Göteborgs-koloristiskt verk rivas”, Göteborgs-Posten 2022-11-03.
 • ”Kollektivet mot konstkapitalet, Internationalen, 2022/26. PDF
 • ”Venedigbiennalen”, Internationalen, 2022/17. PDF
 • ”Sverige var en gång besatt av raskunskap”, Svenska Dagbladet, 2022-07-04. PDF
 • ”Åke Nilsson”, Dagens Nyheter, 2021-10-22. PDF
 • ”Skojig bildkavalkad genom Göteborgs 400-åriga historia”, Göteborgs-Posten, 2021-04-13. PDF
 • ”Döden i Venedig”, Internationalen, 2019/05.
 • ”Stadens demokratiska mellanrum”, Arkitekten, 2018-09-26. PDF
 • ”Venedigbiennalen öppnade redan”, Gotlands Tidningar, 2015-05-16.
 • ”Reklamen hör inte hemma på demokrativeckan i Almedalen”, Dagens Nyheter, 2018-06-30. PDF
 • ”Anställ nya chefer för att öka mångfalden på…”, Dagens Nyheter, 2014-12-29. PDF
 • ”Gustaf Cavallius”, tillsammans med Isabella Nilsson, Göteborgs-Posten, 2014-10-13,Svenska Dagbladet, 2014-10-28 samt Dagens Nyheter, 2014-09-30. PDF
 • ”Forskningens pengar kunde lika gärna lottas ut”, Göteborgs-Posten, 2013-11-08. PDF
 • ”Från insidan är förorten inte grå”, Göteborgs-Posten, 2013-10-04. PDF
 • ”Nydanare eller spiritistisk särling?”, Göteborgs-Posten, 2013-09-09. PDF
 • ”’OS i konst’ har stora kontraster”, Gotlands Tidningar, 2013-06-07. PDF
 • ”Arkitektur är inte som pennor”, Göteborgs-Posten, 2013-05-11. PDF
 • ”Kulturen reduceras till biljettintäkter”, Göteborgs-Posten, 2013-04-23. PDF
 • ”Dags för makligt intag av konsten”, Göteborgs-Posten, 2013-03-20. PDF
 • ”Trött museum tar time out”, Göteborgs-Posten, 2013-02-08. PDF
 • ”Museer lockar fler än idrott”, Göteborgs-Posten, 2013-01-11. PDF
 • ”Slut på 30 års mental stagnation?”, Göteborgs-Posten, 2012-12-11. PDF
 • ”Bottenlöst djup som uppmuntrar”, Göteborgs-Posten, 2012-11-09. PDF
 • ”Spiken i kistan för Arkitekturmuseet”, Göteborgs-Posten, 2012-10-18. PDF
 • ”Okunskap om rasistiska bilder”, Göteborgs-Posten, 2012-09-25. PDF
 • ”Det tryckta ordet har en framtid”, Göteborgs-Posten, 2012-09-18. PDF
 • ”En färd längs en enkelriktad väg”, Göteborgs-Posten, 2012-08-07. PDF
 • ”Snett drama”, Göteborgs-Posten, 2012-07-12. PDF
 • ”Storebror ser allt – och vi gillar”, Göteborgs-Posten, 2012-06-26. PDF
 • ”Documenta – utställning av vikt, Gotlands Tidningar, 2012-06-19. PDF
 • ”Konsten att överleva sig själv”, Göteborgs-Posten, 2012-05-11. PDF
 • ”Museer säljer konst mest hela tiden”, Göteborgs-Posten, 2012-04-19. PDF
 • ”Sluta krama kapitalets konst”, Göteborgs-Posten, 2012-03-16. PDF
 • ”Hollywoods fel att Saab gick i putten”, Göteborgs-Posten, 2012-03-03. PDF
 • ”Kritiken blir köpt reklam”, Göteborgs-Posten, 2012-01-15. PDF
 • ”Stockholm är inte Sverige”, Göteborgs-Posten, 2011-12-09. PDF
 • ”Ta Göteborg till konsttoppen”, Göteborgs-Posten, 2011-11-22.
 • ”Biennal kopplad till världspolitik”, Göteborgs-Posten, 2011-09-27.
 • ”Galleriet – en smart mötesplats”, Göteborgs-Posten, 2011-09-09.
 • ”Fördjupande dialog”, Göteborgs-Posten, 2011-08-05.
 • ”Rekordstor Venedigbiennal är tydlig – den globala samtidskonsten styrs av fördomar och begränsningar”, Gotlands-Tidningar, 2011-06-14.
 • ”Ingen forskning utanför tullarna”, Göteborgs-Posten, 2009-07-08. PDF
 • ”Visby återskapar världar i Venedig”, Gotlands-Tidningar, 2009-06-11.
 • ”Om Obama var blond och blåögd”, Göteborgs-Posten, 2008-10-24.
 • ”Svenska självporträtt från Zorn till samtid”, Göteborgs-Posten, 2008-06-16.
 • ”Se det du vill se på museet”, Göteborgs-Posten, 2008-06-04.
 • ”Det kunde ha varit en kanin”, Göteborgs-Posten, 2008-03-28.
 • ”Dags för en göteborgs offensiv”, Göteborgs-Posten, 2008-03-01.
 • ”Venedigbiennalen – ett konstens FN”, Gotlands Tidningar, 2007-06-12.
 • ”Historien tystar konstnärer”, Göteborgs-Posten, 2007-07-14.
 • ”Kronologins kollaps”, Göteborgs-Posten, 2007-03-29.
 • ”Drömmar på båda sidor gränsen mellan USA och Mexiko”, Göteborgs-Posten, 2007-01-09.
 • ”Nidbilder inget nytt”, Göteborgs-Posten, 2006-02-20.
 • ”Nazismens glömda monument”, Göteborgs-Posten, 2005-01-08.
 • ”1900-talet har börjat recyclas”, Göteborgs-Posten, 2005-01-11.
 • ”Munchs liv medurs”, Göteborgs-Posten, 2005-02-26.
 • ”På spaning efter den tid som flytt”, Dagens Arbete, 2005:4.
 • ”Gotland centralt placerat vid årets Venedigbiennal”, Gotlands Tidningar, 2005-06-16.
 • ”Museet som är ett visuellt reningsbad”, Göteborgs-Posten, 2004-04-04.
 • ”Mycket förtjänar att göras på nytt”, Göteborgs-Posten, 2004-04-24.
 • ”Efterlyst: Carl Milles”, Göteborgs-Posten, 2003-07-17.
 • ”Färgstark idyll i svartvitt”, Göteborgs-Posten, 2003-07-26.
 • ”Konstliv på trots”, Göteborgs-Posten, 2003-08-02.
 • “OS-brons till Valhalla; OS-grenarna som sågades”, Göteborgs-Posten, 2002-02-07.
 • “Tiden – inte gener – styr beteendet vid spisen”, Göteborgs-Posten, 2002-08-08.
 • ”Gå i säng eller inte”, Göteborgs-Posten, 2001-02-12.
 • ”Konstnärlig rundgång”, Göteborgs-Posten, 2001-02-20.
 • ”Dränkta i varumärken”, Göteborgs-Posten, 2001-02-28.
 • ”Är nutidskonsten samtida?”, Göteborgs-Posten, 2001-04-06.
 • ”Lampan som blev en sliten slager”, Göteborgs-Posten, 2001-05-12.
 • ”Arkitekter utan namn. Punkt.”, Göteborgs-Posten, 2001-09-09.
 • “Fler namnlösa arkitekter”, Göteborgs-Posten, 2001-10-17.
 • “Möten med andras ansikten”, Göteborgs-Posten, 2001-10-24.
 • ”Tekniken trilskas med Nerdrum”, Göteborgs-Posten, 2000-03-25.
 • “Tristheten, tråkigheten och töntigheten – några anteckningar kring svansviftningens estetik och dess konsekvenser för grundutbildningen i konstvetenskap, Valör 2000:3
 • “De goda, de vackra och de fula”, Göteborgs-Posten, 2000-05-11.
 • “Hotfulla drag av hav”, Göteborgs-Posten, 2000-07-18.
 • “Där tomrummen byggs bort”, Göteborgs-Posten, 2000-10-01
 • “Paletten återvänder från framtiden”, Göteborgs-Posten, 2000-11-06.
 • ”Edwards gör det mesta till avantgarde”, Göteborgs-Posten, 2000-11-12.
 • “Den finurlige Rejlander”, Göteborgs-Posten, 1999-01-11.
 • “Nostalgisk dynamik”, Göteborgs-Posten, 1999-03-29.
 • “Fascismens flygfän”, Göteborgs-Posten, 1999-12-15.
 • ”Hinderlopp mellan ramarna”, Göteborg-Posten, 1998-01-18.
 • ”Med mästarna i ryggen”, Göteborgs-Posten, 1998-01-29.
 • ”Projektorn i kalkugnen”, Göteborgs-Posten, 1998-03-15.
 • “Konsten som motkraft mot utslätning”, Göteborgs-Posten, 1998-03-24.
 • “Kung Kitsch av Norge: Odd Nerdrum i stor retrospektiv”, Göteborgs-Posten, 1998-12-15.
 • ”Åktur med glömd pionjär: Irwes konst ett mödosamt sökande”, Göteborgs-Posten, 1997-05-26.
 • ”Inte bara huset, också konsten brann”, Göteborgs-Posten, 1996-01-16.
 • ”Vulkaner i Berlin”, Göteborgs-Posten, 1996-07-10.
 • ”Halva Sanningar”, Göteborgs Tidningen, 1996-07-11.
 • ”Under ansiktets yta. Med namn blir bilden ett porträtt”, Göteborgs-Posten, 1996-07-17.
 • ”Den ständiga modellen”, Göteborgs-Posten, 1996-07-19.
 • ”Kvinnor uteslöts för vetenskaplighetens skull”, Göteborgs-Posten, 1996-07-30.
 • ”Per Albin-tidens konst?”, Göteborgs-Posten, 1996-10-18.
 • ”Danskt strandhugg”, Göteborgs-Posten, 1996-11-11.
 • ”Ansikte mot ansikte”, Göteborgs-Posten, 1996-11-15.
 • ”Skimra i luft och ljus. Tor Bjurström och hans konst”, Konstperspektiv 1996:2
 • ”Livet som en bubbla”, Metallarbetaren 1995:2
 • ”Debut för virtuella truismer”, Göteborgs-Posten, 1995-06-26.
 • ”Klassiska mål går igen. Tradition ger friidrotten en extra dimension”, Göteborgs-Posten, 1995-07-30.
 • ”Handels i nya kläder”, Göteborgs-Posten, 1995-09-22.
 • ”4/8, 19.00, öppningsceremoni”, Göteborgs-Posten, 1995-08-04.
 • ”5/8, 11.00, kval, släggkastning”, Göteborgs-Posten, 1995-08-05.
 • ”6/8, 10.20 längdhopp 10-kamp herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-06.
 • ”7/8, 18.30 3 000 m hinder herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-07.
 • ”8/8, 19.30, 400 m damer”, Göteborgs-Posten, 1995-08-08.
 • ”9/8, 9.35, kval, diskuskastning, herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-09.
 • ”10/8, 15.45, 50 km gång herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-10.
 • ”11/8, 11.00, spjutkastning, herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-11.
 • ”12/8, 17.40, final längdhopp herrar”, Göteborgs-Posten, 1995-08-12.
 • ”Berninis Teresa”, Metallarbetaren 1994:4
 • ”Fönster mot friheten”, Göteborgs-Posten, 1994-04-14.
 • ”Dubbel verklighet”, Göteborgs-Posten, 1994-05-22.
 • ”När bron var ny”, Göteborgs-Posten, 1994-07-16.
 • ”Skulpturer som lever och dör”, Göteborgs-Posten, 1994-11-29.
 • ”Nils Nilsson mellan modernism och modernitet”, Konstvetenskaplig Bulletin, 1992-1993
 • ”Matisses samtal”, Metallarbetaren 1992:7
 • ”Artemisias slakt”, Metallarbetaren 1992:10
 • ”Lenin på småländsk mark”, Göteborgs-Posten, 1991-05-22.
 • ”Propaganda som samhällskritik”, Jönköpings-Posten, 1991-08-06.
 • ”Hjerténs gråväder”, Metallarbetaren 1991:4
 • ”Lenin som talare”, Metallarbetaren 1991:23
 • ”Warhols näsa”, Metallarbetaren, 1991:27
 • ”Caravaggios madonna”, Metallarbetaren 1991:39
 • ”Rockwells tavla”, Metallarbetaren 1991:46
 • ”En ny syn på Dardels konst”, Paletten 1990:1
 • ”Soutines sillar”, Metallarbetaren 1990:6
 • ”Rafaels gravläggning”, Metallarbetaren 1990:7
 • ”Picassos penis”, Metallarbetaren 1990:8
 • ”Skidor utan snö och byxor”, Metallarbetaren 1990:12
 • ”Hjerténs ateljé”, Metallarbetaren 1990:18-19
 • ”Grünewalds cirkus”, Metallarbetaren 1990:23-24
 • ”Bacons badrum”, Metallarbetaren 1990:41
 • ”Odas aftenpost”, Metallarbetaren 1990:43
 • ”Propaganda som samhällskritik”, Ord och Bild 1989:4
 • ”Moder och konstnär. Modernismens genombrott i Göteborg”, Arbetet
  1989-08-13.
 • ”Konsten att se”, Metallarbetaren 1989:22
 • ”Lenin bär stock”, Metallarbetaren 1989:22
 • ”Det som inte finns”, Metallarbetaren 1989:23
 • ”Mer om konsten att se”, Metallarbetaren 1989:42
 • ”I syateljén”, Metallarbetaren 1989:46
 • ”Utvandrare på väg till Göteborg, 1872”, Metallarbetaren 1989:47

Utredningar

”Sektorforskningen inom kulturområdet”, delrapporter 1-3, HSFR 2000. (Red. Torbjörn Lind.)

Senaste inläggen

Efter ämne

Efter månad