Det postdemokratiska Almedalen

En av de stora nyheterna på Almedalsveckan 2018 är att Mötesplatsen byter namn till Träffpunkt, meddelar arrangörerna! Ett postdemokratiskt buzzword ersätts sålunda med ett annat. Almedalen ägnas en analys i inledningen av min kommande bok Postdemokratisk kultur. Som på få andra platser blir det synligt i Visby varje sommar hur eliterna knyts samman av starka band. Företrädare för myndigheter och tjänstemän i stat, regioner och kommuner agerar lobbyister gentemot politiken och varandra. De DJ-battlar, minglar och träffas på frukostar, luncher och middagar. Av den offentliga statistiken att döma har förändringen från politisk mötesplats till företagsmässa gått snabbt. 2016 anordnades mer än vart fjärde evenemang av företag och näringslivsorganisationer (22,7 procent respektive 5,7 procent). Mindre än 3 procent av evenemangen arrangerades av politiska partier. Många organiserades av olika intresseorganisationer (20,3 procent), massmedier (14,1 procent) samt stat, kommun och landsting (13,5 procent). Ändå marknadsförs Almedalsveckan som ett särskilt lyckat exempel på svensk demokrati, som en viktig demokratisk mötesplats. Förlåt, träffpunkt.