Kritvit?

Den 18 augusti 2021 anordnade Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet ett seminarium i samarbete med Studentlitteratur med anledning av min nya bok Kritvit? Kritiska vithetsperspektiv i teori och praktik. Föreläsare (i den ordning de förekommer i videon): Jeff WernerTherese SvenssonHåkan BlomqvistTobias HübinetteCatrin Lundström

Digitalisering, demokrati och akademisk fördumning

Digitalisering av fysiska material prisas av politiker och myndighetsföreträdare som demokratiska projekt. De ger fler åtkomst till exempelvis konst i museisamlingar. Argumentet bygger dock på ett missförstånd. Vid digitalisering är det inte konsten som digitaliseras utan katalogerna. Med denna missvisande retorik blir det ett postdemokratiskt projekt – något som ser ut som demokrati men som…

Dodds och den omförhandlade vitheten

I den brittiska feelgood-deckaren Ett mord för Dodds som visas under sommaren på SVT Play möter vi en ny slags vithet. Låt gå för att serien använder sig av en lång rad för genren etablerade konventioner och troper men till skillnad från många andra deckare förhåller den sig till ett samtida England där vita medelålders…

Politikens Silly Season

Det är inte bara väljarna som är trolösa i det postdemokratiska tillståndet. Enligt en undersökning gjord av SVT Nyheter kandiderar i höst 1 100 personer för ett annat parti än vad de gjorde vid föregående val. Flest netto-tapp drabbar föga förvånande Miljöpartiet, medan Centerpartiet rekryterat flest politiker från andra partier. Utvecklingen är inte ny, partibyten bland…

Hotet mot demokratin kommer från Djursholm

Den svenska demokratins 100-årsjubileum har inte börjat som någon klang- och jubelföreställning. Istället talar allt fler om demokratins kris. 40 procent av riksdagsledamöterna anser att demokratin är hotad. Exakt vari krisen består och varifrån hotet kommer råder det delade meningar om. Ryssland, skanderar somliga. Islamistiska krafter i förorten, säger andra. Det är pressekreterarnas fel, förklarar…

SVT visar upp det postdemokratiska tillståndet

Första avsnittet av Jan Schermans dokumentärserie Länge leve demokratin är som en illustration av det postdemokratiska tillståndet. Här finns alla de element som definierar postdemokrati, i Sverige såväl som internationellt: demokratins formella strukturer upprätthålls, såsom fria val, yttrandefrihet, fri press med mera, men de har delvis tömts på innehåll och vitalitet. Politiken bestäms mer av…

Det postdemokratiska universitetet

Häromdagen kallades vi till ett obligatoriskt möte. (Inom parantes sagt skiljer Stockholms universitet på obligatoriska möten och – äh – andra möten. Så om vi är kallade till två möten samtidigt ska vi gå på det av dem som är obligatoriskt. Vilka möten som är obligatoriska bestäms av chefen. Hur obligatoriska möten – eller för…

Arbetarklassens osynlighet i det postdemokratiska tillståndet

Lars Henriksson skriver i Aftonbladet om arbetarklassens osynlighet i medierna, med utgångspunkt i Katalys serie Klass i Sverige. Han anser att den rådande osynligheten är en följd av arbetarklassens brist på självförtroende och kamplust. Annat var det förr: ”På 60- och 70-talen klampade den tidigare officiellt avskaffade arbetarklassen plötsligt in på samhällsscenen och långt in…

Det postdemokratiska Almedalen

En av de stora nyheterna på Almedalsveckan 2018 är att Mötesplatsen byter namn till Träffpunkt, meddelar arrangörerna! Ett postdemokratiskt buzzword ersätts sålunda med ett annat. Almedalen ägnas en analys i inledningen av min kommande bok Postdemokratisk kultur. Som på få andra platser blir det synligt i Visby varje sommar hur eliterna knyts samman av starka…