Blog

Hur ser postdemokratin ut?

Vad kan egentligen illustrera det postdemokratiska tillståndet? Kanske dessa mätare av kundnöjdhet som nu finns överallt: på apoteket, i säkerhetskontrollen, ja till och med på somliga museer. En symbol för hur medborgaren förvandlats till kund. Kanske snart på en kyrkogård nära dig. Hur nöjd var du med ditt liv?