SVT visar upp det postdemokratiska tillståndet

Första avsnittet av Jan Schermans dokumentärserie Länge leve demokratin är som en illustration av det postdemokratiska tillståndet. Här finns alla de element som definierar postdemokrati, i Sverige såväl som internationellt: demokratins formella strukturer upprätthålls, såsom fria val, yttrandefrihet, fri press med mera, men de har delvis tömts på innehåll och vitalitet. Politiken bestäms mer av…

Arbetarklassens osynlighet i det postdemokratiska tillståndet

Lars Henriksson skriver i Aftonbladet om arbetarklassens osynlighet i medierna, med utgångspunkt i Katalys serie Klass i Sverige. Han anser att den rådande osynligheten är en följd av arbetarklassens brist på självförtroende och kamplust. Annat var det förr: ”På 60- och 70-talen klampade den tidigare officiellt avskaffade arbetarklassen plötsligt in på samhällsscenen och långt in…

Hjällbo revisited

Såg igår en spännande dokumentär om Hjällbo av Carl Pontus Hjorthén där vi får följa boxaren Sagal Hussein. Den är en påminnelse om tiden före det postdemokratiska tillståndet, när politiker ännu såg som sin uppgift att förändra och förbättra samhället (inte som idag att enbart förvalta det). Och en påminnelse hur satans vackert det Hjällbo…

Hur ser postdemokratin ut?

Vad kan egentligen illustrera det postdemokratiska tillståndet? Kanske dessa mätare av kundnöjdhet som nu finns överallt: på apoteket, i säkerhetskontrollen, ja till och med på somliga museer. En symbol för hur medborgaren förvandlats till kund. Kanske snart på en kyrkogård nära dig. Hur nöjd var du med ditt liv?