SVT visar upp det postdemokratiska tillståndet

Första avsnittet av Jan Schermans dokumentärserie Länge leve demokratin är som en illustration av det postdemokratiska tillståndet. Här finns alla de element som definierar postdemokrati, i Sverige såväl som internationellt: demokratins formella strukturer upprätthålls, såsom fria val, yttrandefrihet, fri press med mera, men de har delvis tömts på innehåll och vitalitet. Politiken bestäms mer av…

Det postdemokratiska universitetet

Häromdagen kallades vi till ett obligatoriskt möte. (Inom parantes sagt skiljer Stockholms universitet på obligatoriska möten och – äh – andra möten. Så om vi är kallade till två möten samtidigt ska vi gå på det av dem som är obligatoriskt. Vilka möten som är obligatoriska bestäms av chefen. Hur obligatoriska möten – eller för…

Arbetarklassens osynlighet i det postdemokratiska tillståndet

Lars Henriksson skriver i Aftonbladet om arbetarklassens osynlighet i medierna, med utgångspunkt i Katalys serie Klass i Sverige. Han anser att den rådande osynligheten är en följd av arbetarklassens brist på självförtroende och kamplust. Annat var det förr: ”På 60- och 70-talen klampade den tidigare officiellt avskaffade arbetarklassen plötsligt in på samhällsscenen och långt in…

Det postdemokratiska Almedalen

En av de stora nyheterna på Almedalsveckan 2018 är att Mötesplatsen byter namn till Träffpunkt, meddelar arrangörerna! Ett postdemokratiskt buzzword ersätts sålunda med ett annat. Almedalen ägnas en analys i inledningen av min kommande bok Postdemokratisk kultur. Som på få andra platser blir det synligt i Visby varje sommar hur eliterna knyts samman av starka…